Başak Koleji vizyonuyla orantılı olarak rehberlik birimi mutlu, başarılı ve idealist bireyler yetiştirmek için her türlü çalışma da öğrenciye merkez olan ve destekleyici, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Buna göre bir başak öğrencisinin;

 • Sorumluluk duygusu gelişmiş
 • Manevi değerlere duyarlı
 • Kendi kendine problem çözme yetisine sahip
 • Edep ve duruşuyla farkını gösteren,
 • Etkin dinleyen ve etkin konuşabilen
 • Çevresine duyarlı ve kendine güvenen bireyler olması için rehberlik çalışmalarımızı aktif şekilde yürütmekteyiz.


BİREYSEL REHBERLİK

Rehberlik Servisi olarak, öğretmen, veli gözlemlerine dayanarak öğrenciye seçilmişlik duygusu değil öznellik duygusu katarak yaptığımız birebir görüşmelerimizde öğrencinin;

 • Özel durumlara yönelik çözümlerde destek olmak,
 • Özgüvenlerini geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Okula uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
 • İlgi, yetenek ve becerilerine saptamak ve geliştirmek,
 • Kişilik gelişimine yardımcı olmak,
 • Meslek seçimlerinde yönlendirmek yapmak,
 • Motivasyonlarını artırmak,
 • Dikkat çalışmaları yapmak,
 • İletişim becerileri kazandırmak,
 • Sınav kaygısı ve sınav heyecanı ile baş edebilme çalışmaları yapmak
 • Ailevi sorunlarında mahremiyet ilkesine dikkat ederek yardımcı olmak…

 

GRUP REHBERLİĞİ

 • Mahremiyet eğitimi, özgüven kazanımı, öfke kontrolü, ders çalışma prensipleri gibi grup etkinlikleri ve görsel sunularla destelenecek olan eğitimlerde grup etkinliğinin daha verimli sonuçlar ortaya koyduğu için okulumuz rehberlik servisi olarak grup rehberliğine önem vermekteyiz.
 • Grup rehberliğindeki hedeflenen amaç insanın toplumsal yaşantı ve olaylar içerisinde kendi duygu kontrolünü ve davranışlarını kontrol edebilir seviyeye ulaşmasıdır.
 • Grup rehberlik etkinliklerimizi bazen sınıf içerisinde derste bazen küçük gruplar halinde gerçekleştirmekteyiz.

Sosyal deneyler insanların toplumsal olayların içerisinde bazen genel bazen özel olaylara verdikleri tepkilerdir, Aslında insanların tepkileri basit ve bireysel görünsede kelebek etkisi gibi topluma yön veren görünmez bir faktördür. Zaman zaman bizde öğrencilerimizde sosyal deneyler izliyor ve gerçekleştiriyoruz, Bunun öğrencilerimize kazandırdığı en büyük kazanım insanların psikolojik olarak verdiği tepkileri ve toplumsal yapının farklılıklarını öğrenerek hayata hazırlanmaları

TEST VE ENVANTERLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapılan test, anket ve envanterler;

 • Başarıya Etki Eden Faktörler Anketi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Boş Zamanları Değerlendirme Anketi
 • Çoklu Zeka Anketi
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Kimdir Bu?
 • Mesleki Yönelim Belirleme Envanteri
 • Sosyometri
 • D2 dikkat testi
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Aile Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Snelln Görme Testi
 • Öğrenme Stilleri Anketi

SEMİNERLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında öğrenci ve velilere yapılan seminerler;

 • Verimli Ders Çalışma Semineri
 • Öfke Yönetimi Semineri
 • Oryantasyon
 • Teog Sınav Sistemi Semineri
 • Stres ve Stresle Baş Etme Yolları Semineri
 • Arkadaşlık İlişkileri ve Empati Semineri
 • Hedef Belirleme Semineri
 • Etkili Anne Baba Tutumları Semineri
 • Motivasyon Semineri
 • Çocuklarda Mahremiyet Eğitim Semineri
 • Gençlerde Mahremiyet Eğitim Semineri
 • Kimliğimi Buluyorum Bedenimi Koruyorum Semineri

YGS – LYS ÇALIŞMALARI
YGS – LYS sistemi hakkında bilgi aktarılması, öğrencinin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi önemlidir. 12. Sınıflarda YGS – LYS sistemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 12. Sınıflarda Ekim ayının başından itibaren bireysel görüşmeler yapılarak, ders programı hazırlandı. 2. Sınıflara YGS sürecine kadar olan dönemde branş öğretmenlerimiz sadece bu dönemde müfredata uygun olarak anlatılacak olan konuları anlatırken ek olarak daha önceki yıllarda işlenmiş olan ve YGS’ de soru gelecek olan konuları da tekrarlayarak sınava hazırlıyorlar. Derhane sistemi okul derslerinin arkasından öğrencilerimize  5 ile 8 arasında etütler verilmektedir. Bu sistemle öğrencilerimiz ikinci bir yerde tekrar eğitim takviyesi alma gerekliliği duymamaktadır.

Teog sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için sıkı ama sıkıcı olmayan ders çalışma programları hazırlanırken hafta sonları 6 saat takviye kurs ve sınavlara 2 hafta kala başlayan yoğunlaştırılmış etüt ve soru çözümü kamplarımızda öğrencilerimizle beraber hedefe doğru yürümekteyiz.

|                     Dersonet Maxi                             |   |                     Vitamin                             |           |                     Okulistik                             |

İnteraktif Programlarından görsel ve işitsel olarak faydalanarak daha verimli ve eğlenceli eğitim desteği almaktayız, bu portal üzerinden öğrencilerimize ödevlendirmeler ve ödev takibi yapabirken aynı zamanda sınav sonuçları rehberlik görüşmelerinide görme şansına sahipsiniz.