Skip to content Skip to footer

Problem Çözmeyi Öğretir

Problem çözme belli bir durum karşısında düşünebilme, karar verme stratejilerini geliştirme, eldeki imkânları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşmaktır. Problemler hayatımızın her alanında karşımıza çıkar önemli olan sonucunda zarar görmeyeceğimiz çözümler üretebilmektir. Problem çözme, hedefe yönelik davranıştır. Bir problemi nasıl algıladığı, o problemi nasıl çözüleceğini büyük oranda etkileyecektir. Bu nedenle rehberlik servisinde nihai hedefimiz öğrencilerimizin düşünmesini sağlamak, problemin analiz edilmesini ve sağlıklı kararlar alınmasında bireye yardımcı olmaktır.