ÖZEL BAŞAK KOLEJİ ORTAOKULU 

Özel Başak Koleji Ortaokulu öğrencilerimiz akademik başarının yanısıra sosyal başarıyı da hedefleyen eğitim modelimiz sayesinde kendilerini her platformda rahatlıkla ifade edebilen bireyler olarak yetişiyorlar.

Eğitimi eğlenceli bir süreç haline getirmeyi amaçlayan Özel Başak Koleji eğitim faaliyetlerinde öğrenme ile eğitimin birlikte, birbirini tamamlayıcı bir süreç içinde gerçekleşmesini sağlıyor. Okulu zorunlu olarak ama istemeyerek gelinen bir mekân olmaktan çıkarıp, öğrencinin ve velilerin okula gelmekten zevk alacakları ortamlar oluşturuyor. Bu nedenle Özel Başak Koleji yılın her döneminde çok çeşitli etkinliklere sahne oluyor.

Ayrıca Özel Başak Koleji’nin bir üyesi olmak onlara huzur ve güven veriyor. Hem eğitim süreçlerini yaşarken hem de mezun olduktan sonraki süreçlerin kazanımlarına bakıldığında artıların ne kadar çok olduğu gerçeğini biliyor ve yaşıyorlar. Örneğin yapılan bir sınav sonucunda bir öğrenci bulunduğu sınıf bazında diğer öğrenciler arasındaki yerini görebiliyor. Bu uygulanan sistem sayesinde hem öğreniyorlar kendilerini geliştiriyorlar hem de kazanılan başarılar paylaşıldıkça çoğalan mutlulukların altına imzalarını atıyorlar.