renme-stilleri-1-638

ÖZEL BAŞAK KOLEJİNDE ÖĞRENME STİLLERİ


Öğrenme stili (tarzı) ; Öğrenirken ve başkaları ile iletişimde bulunurken insanlar arasında ki benzerliklerin yanında insanın kendine özgü olduğunu da gösterir.Öğrenme stili öğrencinin öğrenmeye hazırlanma,öğrenme ve hatırlama aşamalarında diğerlerinden farklı yollar kullanmasıdır.
Öğrenme stilleri bakımında insanları görsel,işitsel,dokunsal bakımından üç grupta toplayan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.Burada fazla ayrıntıya girmeden öncelikle siz anne-babaları genel olarak bilgilendirmek amaçlanmaktadır.Bu bağlamda öğrenme stilleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.
GÖRSELLER
Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Önce çalışma ortamlarını kendilerine göre düzenlerler ve daha sonra çalışmaya başlarlar. Çalışma masalarında ki araç ve gereçler için sabit yerler belirler ve onları hep aynı yerde tutarlar. Öğretmenin düz anlatım yöntemini kullanması durumunda çabuk sıkılırlar ve dersten yeterince yararlanamazlar.Bu nedenle öğretmenler derslerinde şema,katalog,harita vb araçlar kullanmalıdırlar.
İŞİTSELLER
Ses ve müziğe karşı duyarlıdırlar. Küçük yaşlarda kendi kendileriyle konuşurlar; sohbet etmeyi birileriyle beraber çalışmayı severler. Konuşma ve dinleme becerileri gelişmiştir. Sessiz okuma çalışmalarından pek yararlanamazlar.O nedenle kendilerinin duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilmesi gerekir.Konuşarak,tartışarak,başkalarının sözlü sunularını dinleyerek daha iyi öğrenirler.Derslerde grup çalışması yöntem ve tekniği kullanılırsa daha başarılı olurlar.
DOKUNSALLAR
Bunlar oldukça hareketli, sınıfında ki yerlerinde duramayan çocuklardır.Hareket etmek için kapıyı kapama,pencereyi açma,tahtayı temizleme görevlerini hep kendileri yapmak isterler.Uzun süre yerlerinde oturup,dinlemeye,çalışmaya zorlanırsa disiplin problemleri oluşabilir.Kalıcı bir öğrenme için,ellerini kullanabilecekleri bir öğrenme ortamına ihtiyaçları vardır.Dokunsallar,derslik yerine laboratuar,okul bahçesi gibi uygulama alanlarında yaparak yaşayarak daha iyi öğrenirler.
YAPILMASI GEREKENLER
Öğrenme stillerinin belirlenmesi evde ve okulda çocuğa nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin önemli ipuçları verir. Kuşkusuz her insanın görsel,işitsel,dokunsal öğrenme stillerinden sadece birine sahip olması gerekmez.Çoğunlukla birine ağırlıklı olmak üzere,ikisine ya da üçüne de sahip olunabilir.
İnsanlar genellikler dört yoldan bilgi edinirler:
1.Görsel: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler.Kendi kendine okuyarak öğrenirler,renkli,temsil,grafik ve haritaları tercih ederler.
2.İşitsel:İşiterek,dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
3.Dokunsal:Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır.Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak,yaparak yaşayarak öğrenirler.
4.Sosyal:Bazı öğrenciler de başkalarıyla sosyal etkileşim halinde daha iyi öğrenirler.
Bir öğrencinin bu tiplerden hangisine girdiğine karar vermek için basit gözlemler yapılmalıdır;Öğrenci gün boyu şarkı söyleyerek dolaşıyor ise işitsel,öğrenci öğrendiği her şey hakkında sizinle konuşmak istiyorsa sosyal,parlak resimli kitaplar ilgisini çekiyorsa görsel,bütün bunların dışında çok hareketli bir çocuk ise dokunsal bir öğrenci olabilir.