OKULUMUZ TARİHİ

Özel Başak İlköğretim Okulu ve Lisesi 1995 yılında şu an Meram Çıraklık Eğitim Merkezinin bulunduğu binada Anasınıfı, 1.sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ve Lise 1 olarak 80 öğrenci ile eğitim hayatına başladı.

1997 yılında şu anda eğitim-öğretimin devam ettiği Tıp Fakültesi karşısındaki binasına taşındı.

Anasınıfından Lise 4.sınıfa kadar tüm sınıflarda eğitim-öğretim devam etmektedir.

1. Dünya çapında ve en önde giden bir eğitim kurumu olmak.

2. Yüksek vasıflı eğitimcilere ve çalışanlara sahip olmak.

3. Çalışanların huzur ve refahını artırmak.

4. Çevreye özen göstermek.

5. Eğitim ile ilgili yayın ve proje araştırmalara stratejik yatırımlar yapmak.

6. Kararlı büyüyerek istikrarlı istihdam sağlamak.

7. Her türlü teknolojik araca sahip olmak.

8. Öğrenci velileri ile sürekli ve seviyeli bir iletişim içinde olmak.

9. Personelin iç hizmet eğitimini sürekli yaparak, değişime ayak uydurmalarını ve aralarında anlayış birliğinin oluşumunu sağlamak.

10. Kurumumuzdan eğitim alan öğrencileri;

a. Her bakımdan tanıyarak yetenekleri doğrultusunda her bakımdan gelişimlerini sağlamak.

b. Kendi kültürünü, değerlerini tanıyarak, buna sahip olmaktan gurur duyar hale getirmek.

c. Farklı kültürler ve değerleri tanımaya teşvik ederek, bunun kendisine zenginlik katacağının bilincinde olmasını sağlamak.

d. Ahlaki değerler ve erdemler konusunda bilinçlendirip, davranışa yönlendirilmesi için fırsatlar ve ortam bulmasına yardımcı olmak.

e. Ders başarılarını yüksek seviyede gerçekleştirmek için motive edip, girdikleri sınavlarda üstün başarılar göstermelerini sağlamak.

f. Her zaman azimli, gayretli ve çalışkan olması gerektiğinin bilincinde bulunmak.

g. Hayret ve merak duygularını tahrik eden bir ortamda bulundurmak.

h. Bilgiyi arama, bulma ve kullanma konusunda becerikli kılmak.

i. İyilikler konusunda önder ve lider, kötülükler konusunda kapalı konumuna özendirmek.

j. Sanat ve estetik yönlerini geliştirebilecekleri ortam ve fırsatlar oluşturmak önceliklerimizdir.

1. Bütün çalışmalarımızın odak noktası öğrencilerimizdir.

2. Biz, öğrencilerimize saygı duyar, değer verir ve onları çalışmalarında destekleriz.

3. Biz, kalitenin insana saygıyla başladığına inanarak öğrencilerimizi bu standarda göre değerlendiririz.

4. Biz, kendimize ve birbirimize güveniriz.

5. Biz, sevgi dolu, hoşgörülü ve anlayışlıyız.

6. Biz, farklı, yetenekli, coşkulu ve verimliyiz.

7. Biz, yönetici-öğretmen-öğrenci-veli ilişkisinde güven ortamı oluştururuz.

8. Biz, her bireyin farklı özellikler taşıdığını ve bu farklılıkların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanırız.
9. Bir, rakip olarak kendimizi görürüz, azimli ve kararlı bir şekilde sürekli gelişime açığız.

10. Biz milletimizin ve insanlığın sürekli değişen ve gelişen beklentilerine cevap verecek “fikri, hür, irfanı hür nesiller” yetiştirmek için çalışırız.