Skip to content Skip to footer

eTwinning Projesi

PROJENİN ADI : Kalbe Dokunan Kavramlar
Bu Projemizde kısaca öğrencilerin dilimizde unutulan ahlaki kavramların farkında olmalarını ve bunları hayatlarına yansıtmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
PROJE TANITIM VİDEOSU
PROJENİN HEDEFLERİ
Projemizde; öğrencilerin dilimizde unutulan ahlaki kavramların farkında olmalarını ve bunları hayatlarına yansıtmalarını sağlamak, işbirliği içinde çalışarak sosyalleşmelerini temin etmek, milli ve manevi değerlerine saygılı ve bağlı bireyler olmalarını sağlamak, Web 2.0 araçlarını öğrenip ayrıca güvenli internet kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak, ortak yaşam alanlarında diğer canlıların da bulunduğunu fark edip çevre bilincini geliştirmek, üreten, gelişen, yenilikçi, araştırmacı, girişimci, özgür düşünceli, özgüvenli ve başkalarının düşüncelerine saygılı bireyler olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ VE KAZANIMLAR
1-Öğrencilerin oylarıyla belirlenecek olan unutulan ahlaki kavramlar tekrar hatırlatıldı ve günlük hayatta uygulamaya istekli hale getirildi.
2- Kavramları uygulama esnasında birbirleriyle sosyalleşmeleri sağlandı.
3- Proje esnasında Web 2.0 araçlarını öğrenmeleri sağlandı.
4- Güvenli internet kullanımı hakkında bilinçlendirildi.
5- Hem değerlerimizi öğretmek hem de doğa dostu bireyler olmalarına farkındalık oluşturuldu.
6- Öğrendikleri kavramlar çevresine de öğretildi ve bu konuda gönüllü olmaları sağlandı.
7- Pandemi dönemini proje yaparak verimli geçirmeleri ve iyi değerlendirmeleri sağlandı.
8- Öğrencilerin Avrupa Ortak Okul Ağında bulunmalarının farkındalığı sağlandı ve evrensel değerlerle kültürel iletişim kuruldu.