Skip to content Skip to footer

Etütlerimiz

Günümüz dünyasında gelişen jeopolitik şartlar sebebiyle hibrit eğitim ön plana çıkmaya başlamıştır. Öğrencilerimizin çoklu zeka kuramlarına göre öğrenmelerini sağlamak amacıyla eğitimimizi hem okul ortamında hem de evde devam ettirebilmek için Okulistik platformunu da kullanmaktayız.
İzleyip ölçemediğinizi yönetemezsiniz prensibinden hareketle her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimize Hazırbulunuşluk Sınavı yapılarak öğrencilerimizin akademik yeterlilikleri ölçülmekte ve eğitim öğretim stratejilerimiz buna göre planlanmaktadır.
Öğrenemeyen öğrenci yoktur, yalnızca hızlı veya yavaş öğrenen öğrenci vardır. Her öğrencinin öğrenme hızının ve bireysel farklılıklarının olduğu disiplininden hareketle eğitim öğretim stratejilerimizi belirlemekteyiz.
Her sınıf düzeyinde farklılık göstermekle birlikte düzenli aralıklarla deneme sınavları yapılarak kazanım eksiği olan öğrenciler birebir tespit edilip kazanım telafi etütleri yapılmaktadır. Bu etütler öğrenci ve velimizin kendi talebi ile oluşturabildiği gibi branş öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenlerimizin planlamalarıyla yapılmaktadır. Bu etütlerle hem öğrencilerimizin kazanım eksiklikleri tamamlanmakta hem de öğrenme hızı yavaş olan öğrencilerimize fırsat eşitliği sunulmaktadır. Öğrencilerimize uyguladığımız denemeleri farklı yayınevlerinden seçerek öğrencilerimizin farklı soru tiplerini tanıması ve işlemsel beceri ve hızının geliştirilmesini hedefliyoruz.
LGS ve YKS öğrencilerimize bir eğitim öğretim yılı içerisinde 55-60 deneme yapılarak öğrencilerimizin sınavlara verimli hazırlanması temin edilmektedir.