Skip to content Skip to footer

Ekip Çalışmasını Teşvik eder

Rehberlik servisinde okul, aile ve öğrenci sistemin ana kolları olup ayrılmaz parçalarıdır. Sağlıklı, mutlu bireylerin yetişebilmesi için öğretmen, öğrenci ve aile iş birliği içerisinde olmalıdır bu sayede okulda başarı iklimini oluşturmak amacımızdır. Ailenin öğrencinin başarısı için öğretmen ve okul yönetimiyle beraber uyumlu iletişimi en önemli unsurdur. Bunun için okulumuzda sınıf rehber öğretmenleri öğrencinin ailesi ile sürekli iletişim halindedir.