Skip to content Skip to footer

Eğitim Öğretim

Sevgili Öğrencilerimiz,
Değerli Velilerimiz,
Sevgi, güven ve başarı ilkesiyle. Değerlerimizin izinde sürdürdüğümüz eğitim yolculuğumuzda eşsiz deneyimler ve başarılarla dolu 28 Eğitim-Öğretim yılını geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.
Okulumuz Konya’da 28 yıldır eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Kullandığı nitelikli yayınlar ve öğretmenlerin ve personelin özverili çalışmalarıyla öğrencilerini hayata hazırlama süresince sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.
Bilginin Ürüne, Ürünün Esere dönüşeceği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimiz yetiştirilmektedir.
Öğrencilerimiz yenilenen ortaöğretim programlarına göre eğitim almakta, kaynak kitapların öğrenciler tarafından temini sağlanmakta, yaprak testler ve aylık denemelerin kurum tarafından teminiyle hazırlık süreci yapılan düzenli takiplerle gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerimizin derslere ait Yaprak testleri konu bitimlerinde Dijital ortamda birebir çözülmektedir.
Soru Bankaları Ödev olarak verilmekte kontrolleri düzenli yapılmaktadır.
Kitap okumaya büyük önem verilmekte Anadolu Mektebi ve Konya İnsan Mektebi çalışmalarına aktif katılım sağlanmaktadır. Her bir öğrencimizin en az 4 Kitap okumaları sağlanmakta ve takibi yapılmaktadır.
Ara sınıflarda Hafta sonları Kulüp Çalışmaları, Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimize ders çalışma ortamları ve alışkanlıkları kazandırılmaktadır.
9.Sınıfa başlayan öğrencilerimize yönelik 32 Saatlik Ücretsiz Matematik Kursu verilmektedir.
9-10-11-12.Sınıflara yönelik olarak Konu tarama Testleri(KTT) çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından hazırlanarak dijital ortamda öğrencilerle paylaşılmıştır.
11. Sınıftan 12. Sınıfa geçecek öğrencilere Nisan ayında YKS bilgilendirme ve motivasyon toplantısı yapılmaktadır.
11. Sınıftan 12. Sınıfa geçecek öğrencilere Nisan ayından itibaren TYT 1. Etap hazırlık çalışması yapılmaktadır.
12. Sınıflara Yönelik olarak Salı ve Çarşamba günleri 2 saat, Hafta sonu 8 saatlik toplamda 12 Saatlik Desteklemeyle üniversite sınavına hazırlık Kurs Programı yapılmaktadır.
12. Sınıflara Yarıyıl tatilinde YKS Hazırlık Kampları yapılmaktadır.
Türkçe dersleri : Öğrenci başarılarını artırmak için okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilmekte, öğrencilere kitap ve kütüphane sevgisi aşılanmaktadır. Kitap okuma takip defterleri tutularak okumalar takip edilmekte belirli periyotlarla yapılan bu takipler neticesinde öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir.
Öğrencilerin konularla ilgili radyo ve televizyon proğramlarını seyretmeleri vurgulanarak öğrendiklerini sınıfta anlatmaları sağlanmaktadır. Dil bilgisi konularında çok sayıda örneğe yer verilmekte kompozisyon yazımlarıyla teorik bilgiden ziyade uygulamalara yer verilmektedir. Yapılacak yarışmalara öğrencilerin katılımı sağlanmakta, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir. Kitap okuma etkinlikleri, öğrenci- yazar buluşturması birinci dönem Arif Nihat Asya, ikinci dönem Mehmet Akif Ersoy şiir yarışmaları, bilgi yarışmaları ve münazara düzenlenerek öğrencilerin Türkçe dersine olan ilgileri artırılmaya çalışılmaktadır.
Matematik dersleri : Öğrencilere matematiğin hayattaki yeri ve önemini kavratabilme, matematiğe olumlu tutum geliştirebilme, problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirmeye, günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik plan ve çizelgelerden yararlanabilme, yüzde, faiz, kar- zarar indirimi gibi günlük hayatta kullanılan hesapları yapabilme, geometrik şekil ve cisimleri tanıma bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimleri hesaplayabilme, sayı sistemlerini kavrayabilme , cebirsel işlemler becerisi edinebilme, denklemler kurabilme, günlük hayattaki problemlere uygulayabilme, basit trigonometri bilgisine sahip olabilme, tümevarım ve tümdengelim ile yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini geliştirebilme, olasılık ve istatiğin temel kavramlarını kavrayabilme , karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama ve çözme bu çözümleri değerlendirebilme özelliklerini geliştirilmek hedeflenmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda öğrenciler ders içinde konulara uygun araç ve gereçlerden yararlanır. Akıllı tahta ve kullanıma uygun yayınlarla öğrencilerin konuları anlamaları sağlanır.
Eksen yayınları, Testokul, Eğitim vadisi, Kafa Dengi ve Sonuç deneme sınavlarıyla öğrenmeleri ölçülür. Deneme sınavları sonucunda eksik öğrenmeler etütlerle pekiştirilir. Bilgi yarışmaları ile öğrencilerin derse olan ilgileri artırılır.
Fen ( Fizik – Kimya – Biyoloji ) Dersleri : Gezi gözlem, inceleme, araştırma bilimsel düşünebilme, bilgiyi takip edebilme bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmayı hedefler. Dersler mümkün olduğu kadar laboratuvar ortamlarında işlenir.
Akıllı tahta projeksiyon yöntemleri uygulanır. Temel kaynakların yanında Tübitak yayınları takip edilir, Tekrar ve pekiştirme testleri uygulanır. Bilgi yarışmaları deneylerle öğrencilerin derse olan ilgisi artırılır. Bitkisel atık ve atık yağ toplama yarışmalarıyla öğrencilerin çevre bilinci geliştirilir.
İngilizce dersleri : 5. Sınıflara yönelik 16 – 18 saat arası yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfı oluşturulmuştur.
Derslerde mümkün olduğu kadar İngilizce konuşulması sağlanmış, dersler akıllı tahta uygulamasıyla işlenmiş ,görsel dil öğretimi tekniği ile işlenen derslerde başarı sağlanmıştır. Kullanılan materyallerde öğrencilerin seviyelerine uygun olarak seçimler yapılarak yardımcı konu anlatımlı kitaplar, test kitapları, posterler ve flash kartları kullanılmış, İngilizce bilgi yarışmaları ile öğrencilerin İngilizceye olan ilgileri artırılmıştır.
Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersleri :
Öğrenci merkezli, öğrenciyi araştırmaya ve düşünmeye teşvik eden konulara göre slayt cd ve fotoğraflardan yararlanılarak, maket, canlandırma şiir ve resim ile anlatma projeleri, hikaye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Soru cevap, sözlü tekrar, not tutma teknikleriyle konular pekiştirilmiştir.
Bilgi yarışmaları, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, tiyatro gösterileri ile öğrencilerin aktif bir şekilde görev almaları sağlanmıştır. Yardım kampanyaları, kermesler düzenlenerek öğrencilerin yardım ve vefa duyguları geliştirilmiş, velilere yönelik seminerler ve kahvaltılı organizasyonlarla birlik, beraberlik ve manevi duygular geliştirilmiştir. Öğrencilerimizle ev ortamı rahatlığında sohbet programları yapılmaktadır,

Birebir Kuran öğretimi ve siyer dersleriyle İslam dinini yaşayarak öğretilmesi amaçlanmıştır.
Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya dersleri :
Öğrenci merkezli eğitim anlayışında teknolojik imkanlardan yararlanarak dersler işlenmektedir.
Konu tekrarı, ödev takibi araştırma, test, performans ve proje ödevleriyle zenginleştirilmiş sunumlar, çevre şartlarına göre birebir yerinde yapılan tarihi ziyaretler, tarihi film, slayt, görsel araç ve gereçlerle işlenen dersler konuların öğrenilmesini sağlamakta, bilgi yarışmaları, tiyatro gösterileri ile konular ziyadesiyle zenginleştirilmektedir.
8. sınıflarımıza yönelik LGS sınavına hazırlık kapsamında konu anlatımları, birebir etütler, deneme sınavları, hocalarımızın kendi hazırladıkları sınavlar ile öğrenciler sıkı bir şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu ilave LGS kursları verilmekte, çok sayıda deneme sınavları ile sınava hazır hale getirilmektedir.
Şubat tatilinde Antalya Alaiye kampı ile ortaokul öğrencilerimiz hem ders çalışarak öğrendikleri bilgilerin tekrarını yapmışlar hem de arkadaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde kamp yapmanın mutluluğunu yaşamışlardır.

Özel Başak İlkokulu

Öğrenciyi etkin kılan, araştırmaya sevk eden, kas ve el becerilerini kullanmayı gerektiren çoklu zeka yöntemleri kullanılmaktadır. Müfredata uygun yayınlarla konular işlenmekte, temalara uygun ödevlerle pekiştirilmektedir.
Akıllı Tahta Programına sınıf ders ve kaynakların yüklenmesiyle dersler daha eğlenceli ve aktif haldedir, Akıllı Tahta defteri uygulaması öğrencilerin sunum metodunu daha çok kullanmasına sebep olmuştur. Hafta sonu etkinlik ve ödevlerle öğrenciler daha etkin ve üretken hale getirilmektedir.
Çağdaş öğretim yöntemleri kullanılmakta ünite sonu değerlendirme soruları ile konular pekiştirilmektedir.
Öğretmenlerin rehberliğinde işlenen derslerimiz öğrencilerin özelliklerine ve seviyelerine göre verilmiş başarı duygusu her öğrenciye tattırılarak, eğitimde ödüllendirme yöntemiyle başarıya ulaşma hedeflenmiştir.
İlkokul İngilizce eğitiminde konuşmaya odaklı, kelime bilgisine ağırlık verme, jest ve mimikleri kullanma, görsel ve işitsel materyallerden yararlanma, grup çalışmalarına ağırlık verme, eğitimde tekrara önem verme, ClassroomExpresson kullanımını öğretme, öğrenci seviyelerine uygun yöntem ve teknikleri kullanma hedeflenmiştir.
İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her ay bir değer belirlenerek bu değer doğrultusunda çalışmalar yapılır.(Sevgi, Hoşgörü Yardımlaşma, Maddi ve Manevi Temizlik, Saygı, Kutlu Doğum Ayı) Aile sevgisi işlenmiş,
Komşu bir aileye yardım yapılmış, Cami ziyaretinde bulunulmuş, En temiz sınıf seçilmiş, Sorumluluk duygusu öğretilmiş ve Peygamberimizin düyaya teşrifi ile ilgili Kutlu Doğum Programları yapılmıştır. Ayrıca sınıf panoları düzenlenerek yapılan etkinlikler sergilenmiştir. Her hafta bir velimizin evinde sohbetler düzenlenmiş, sınıf ortamı dışında biraraya gelen öğrenciler kardeşlik ve birlik içinde sohbet etmenin güzelliğini yaşamışlardır.
DSCF1067
Birebir Kuran öğretimi ve adab dersleriyle İslam dinini yaşayarak öğretilmesi amaçlanmıştır.