Skip to content Skip to footer

Başak Koleji’nde İngilizce Değerlendirme Sınavları

BAŞAK KOLEJİ’NDE İNGİLİZCE DEĞERLENDİRME SINAVLARI

Özel Başak Koleji, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ve gelişimlerini ölçmek amacıyla 1 yıl içinde toplamda 3 farklı sınav uygulamaktadır. Bu sınavlar, İngilizce zümresi tarafından planlanmakta olup, sene başı hazırbulunuşluk dönemi, orta dönem ve yılsonu değerlendirme sınavları olarak düzenlenmektedir. Ortaokul düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı, lise gruplarında ise Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kriterleri dikkate alınarak sınavlar yapılmaktadır.

Yapılan sınavlar sonucunda sınıflarında ilk üç başarılı öğrenciye başarı sertifikaları verilmekte, diğer öğrencilerin ise durumlarına göre konu eksiklikleri belirlenip bu doğrultuda ödevlendirme ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu süreç, öğrencilerin İngilizce öğrenme ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.