Skip to content Skip to footer

Başak Koleji Avrupa Birliği İşbirliği

ÖZEL BAŞAK KOLEJİ – AVRUPA BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı bünyesinde eğitim sahasında yürütülen proje çalışmalarına okulumuz Özel Başak Koleji çok etkin düzeyde katılmaktadır. İlimizde ilk defa okulumuz tarafından uygulanan Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesi başarıyla devam etmektedir. Üç yıllık projemizin ilk yılını tamamlandı ve ilki Almanya-Freiburg’da    09-15 Ekim 2006’da yapılan çalışmaların ikincisi Konya’mızda 11-15 Aralık 2007’de ve üçüncü oturum ise 11-15 Nisan 2007 ‘de Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. PEACE (Power Exchange trough Acting intelCulturel Experience) başlıklı projeye Türkiye’mizi temsilen okulumuz Özel Başak ile beraber Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nden ortaklarımız da katılmaktadırlar. Ulusların birbirlerine kültürel miraslarında yer alan efsane, destan, mitoloji ve diğer edebi değerlerinin tanıtımını konu edinen projemizin bir önemli yönü de; oturum yapılan ülkede tanıtılan ve işlenen değerin, öğrencileri aracılığıyla tiyatro oyunu şeklinde sahnelenmesi. Biz de Almanya’da yapılan ilk toplantıda okul müdürümüz Abdullah Şafak ve kurucu üyemiz Ahmet Kaynar’ın katılımıyla edebiyatımızda yer alan İslamlık öncesi ve sonrası bu değerlerimizi proje ortaklarımıza genişçe tanıtarak Müslüman-Türk kültürünü ve yaşayış tarzını gelenek ve göreneklerimizle olduğunca ayrıntılı biçimde aktardık. Alman edebiyatında yer alan Pamuk Prenses ve Kralın Elbiseleri isimli oyunların çalışmalarını inceledik ve Galli metodunu tanımaya çalıştık.
            Konya’da yapılan ikinci oturumda ise artık uluslar arası diğer haline de gelen   Hz. Mevlana’yı tanıttıktan sonra, projemizin ilk yılı olması sebebiyle Konya’daki bu ilk ziyarette Nasrettin Hoca’nın fıkralarını sahnelemek üzere Mr. Johannes Galli rejisörlüğünde öğrencilerimiz üç günlük bir çalışma neticesinde dördüncü gün güzel bir oyunu sahnelediler.