Skip to content Skip to footer
Özel Konya Başak Ortaokulu

Mutlu bireyler

Öğrencilerimizin çok yönlü yetiştirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrenci kulüplerimiz belirlenmekte ve öğrencilerimizin istek ve kabiliyetlerine göre öğrencilerimizi uygun kulübe yönlendirerek yıl boyu kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimizin sanatsal, muzikal ve sportif becerilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
Öğrenci başarılarını artırmak için okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilmekte, öğrencilere kitap ve kütüphane sevgisi aşılanmaktadır. Kitap okuma takip defterleri tutularak okumalar takip edilmekte belirli periyotlarla yapılan bu takipler neticesinde öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir.
 
Öğrencilere matematiğin hayattaki yeri ve önemini kavratabilme, matematiğe olumlu tutum geliştirebilme, problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirmeye, günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik plan ve çizelgelerden yararlanabilme, yüzde, faiz, kar- zarar indirimi gibi günlük hayatta kullanılan hesapları yapabilme, geometrik şekil ve cisimleri tanıma bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimleri hesaplayabilme, sayı sistemlerini kavrayabilme , cebirsel işlemler becerisi edinebilme, denklemler kurabilme, günlük hayattaki problemlere uygulayabilme, basit trigonometri bilgisine sahip olabilme, tümevarım ve tümdengelim ile yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini geliştirebilme, olasılık ve istatiğin temel kavramlarını kavrayabilme , karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama ve çözme bu çözümleri değerlendirebilme özelliklerini geliştirilmek hedeflenmiştir.
Okulistik, Testokul, Eğitim vadisi, Kafa Dengi ve Sonuç deneme sınavlarıyla öğrenmeleri ölçülür. Deneme sınavları sonucunda eksik öğrenmeler etütlerle pekiştirilir. Bilgi yarışmaları ile öğrencilerin derse olan ilgileri artırılır.

* Başak Kolejinde öğrenci aile ve ögretmeni bir bütün olarak gören ve bu beklenti çercevesinde biçimlendirilmis eğitim ve öğretim sistemi uygulanır…

BAŞAK ORTAOKULU KADROMUZ