ÖZEL KONYA BAŞAK ANADOLU LİSESİ

ÖĞRENCİ MECLİSİ

Okulumuz öğrencilerinin; başta Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen vasıfları haiz öğrenciler olarak yetişmelerini sağlamak, okulda yapılan veya yapılabilecek bütün etkinliklere fikir önererek ya da bizzat katılarak sosyal ve kişisel gelişmelerini temin etmek ve demokratik değerlere sahip çıkarak haklarını aramak, amaçlarına bağlı olarak kurulması kararlaştırılan “ Özel Konya  Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi”nin, kuruluş aşamasıyla ilgili işleyiş, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenci meclisinin kuruluşu, amaçları ve çalışma ilkeleri okul idaresince belirlenen öğretmenlerden meydana gelen “Okul Seçim Kurulu” tarafından hazırlanacak yönetmelikte ayrıntılı olarak dile getirilecektir. Bu amaçla bir araya getirilen “Geçici Okul Seçim Kurulu”, 08 /10/2018 Pazartesi günü toplanarak “Konya Özel Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi”nin nasıl oluşturulacağıyla ilgili işleyişe yönelik maddelerin kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir.

 

baskanlik

Madde 1: Okulumuzda “Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi” kurulacaktır. Öğrenci meclisinde her sınıftan birer temsilci yer alacak, bu temsilciler arasında görev dağılımı ayrıca yapılacaktır.

 

Madde 2: “Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi”nde  9., 10., ve 11. 12.sınıflardan birer temsilci yer alacaktır. Sınıf temsilcilerinin tespiti de sınıfı içinde yapılacak seçimle belirlenecektir. Sınıf temsilciliğine en fazla üç öğrenci aday olabilecektir. Sınıf temsilcisi olmak isteyen aday öğrenciler, sınıf temsilcisi olmak istediklerini belirtir dilekçeyle, en geç 12Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar okul idaresine müracaat edebileceklerdir. Adayların onanmasını müteakip Geçici Okul Seçim Kurulu, öğrenci meclisinde görev almak isteyen sınıf temsilcisi adaylarının kimler olduğunu belirtir listeyi ek duyuru ile açıklayacaktır. Sınıf Temsilcileri Seçimi, 18 Ekim 2018 perşembe günü 9. sınıflardan 12. sınıflara kadar 7. derste, sınıf içinde gizli oylama ile yapılacaktır.

 22 Ekim 2018 Pazartesi günü sınıf temsilcileri toplanarak aralarından “Genel Başkan Adayları”nı çıkaracaklar ve bu adaylar Okul Seçim Kurulu’na en geç 23 Ekim 2018 salı gününe kadar aday olduklarını gösteren dilekçeyle başvuruda bulunacaklar.

Seçilen 12 sınıf temsilcisi, “Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi”nin doğal üyesi olacaktır. “Konya Özel Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi”nin başkanı, meclise seçim yoluyla girmiş bu sınıf temsilcileri arasından seçilecektir. “Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi Başkanlık Seçimi” ise 26 Ekim 2018 Cuma günü okul genelinde yapılacak seçimle belirlenecektir. Sınıf temsilcisi olarak meclisin doğal üyesi olma hakkına sahip her aday, kendilerini, plan ve projelerini tanıtmak amacıyla 19-25 Ekim tarihleri arasında propaganda yapabilecek, okul idaresinin belirleyeceği yerlere afiş asabilecek, el broşürleri dağıtabilecektir.

 

Madde 3: Propaganda dönemini kapsayan faaliyetlerin ve bu faaliyetler çerçevesinde kullanılacak materyallerin denetimini Geçici Okul Seçim Kurulu yapacaktır. Seçimlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınacak tedbirler başta olmak üzere, Geçici Okul Seçim Kurulu gerekli durumlarda ek duyurularda bulunabilecektir.

Geçici Okul Seçim Kurulu

08.10.2018

 

ÖZEL KONYA BAŞAK ANADOLU LİSESİ OKUL SEÇİM KURULU

Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asil, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.

 

SORUMLU ÖĞRETMEN FERHAT KONT
ASİL ÖĞRENCİ     GAFUR APİL
ASİL ÖĞRENCİ    İBRAHİM ŞAHİN
YEDEK ÖĞRENCİ MUHAMMED AYTAR
YEDEK ÖĞRENCİ MERVE YILDIRIM

 

ÖZEL KONYA BAŞAK ANADOLU LİSESİ OKUL SEÇİM KURULU

            Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen rehberliğinde, öğrenci kurulu yada okul onur kurulunda seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanıdır. Okul başkan adayları isterlerse sandıklara gözlemci gönderebilir.

SORUMLU ÖĞRETMEN ÇAĞLAR USLU
ASİL ÖĞRENCİ    İLKNUR BEREKET
ASİL ÖĞRENCİ    HAMZA GÖZÜTOK
ASİL ÖĞRENCİ    KÜBRA SABAH
YEDEK ÖĞRENCİ CANAN ÖRDEK
YEDEK ÖĞRENCİ MÜNEVVER ÖZÜGÜR
YEDEK ÖĞRENCİ METİN BATALAK

 

ÖZEL KONYA BAŞAK ANADOLU LİSESİ OKUL SEÇİM KURULU

Seçimlerden önce okullarda okul müdürü başkanlığında geçici divan oluşturulur. Bu divan seçim sonuçlarına yapılacak itirazları da değerlendirir ve karar verir. Başkanlık divanı bir başkan, iki başkan vekili ile en az iki en fazla dört katip üyeden oluşur.

 

BAŞKAN YILMAZ TAŞÇI
BAŞKAN VEKİLİ AHMET AKINCI
BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇAK
KATİP ÜYE      NURDAN ŞAHİN SEVGİN
KATİP ÜYE      HİLAL YALIN
   

 

 

 

 

 

 

08.10.2018

UYGUNDUR.

YILMAZ TAŞCI

OKUL MÜDÜRÜ