renme-stilleri-1-638

ÖZEL BAŞAK KOLEJİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

 

Öğrencilerimizi tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalarımız henüz kayıt aşamasında başlar. Bu çalışmamız öğrencinin tanınması ve doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir. Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda anne-baba da bilgilendirilir. Yeni girilen ortama uyum sağlama, desteklenmesi gereken bir süreçtir. Öğrencilerin kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için, öncelikle bulundukları ortama uyum sağlamaları gerekmektedir.  Yeni gelen tüm öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları okulların açıldığı dönemde gerçekleştirilir. Ders sürecine geçildiğinde öğrencilerimize yönelik dikkat çekme,  farkındalığı geliştirici meteryaller sunma, öğrenenlere gerekli düzenlemelerle rehberlik etme, geri bildirim, öğrencinin gelişimini takip etme, aktif katılımcı, soru soran sorgulayan  ve algılayan, problem çözen, takım çalışması yapabilen, öğrenmeyi öğrenen, proje çalışmaları, performans artırmada ön hazırlık ve pekiştirme  uygulamalarıyla,  test çözerek akıllı tahtayı kullanmayı bilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen öğrenmeler, deneme sınavlarıyla ölçülmekte, eksik öğrenmeler etütlerle, tekrar ve testlerle  pekiştirilmektedir. Öğrenciyi doğru yönlendirmek amaçlı gözlem, test ve envanter uygulamalarında  öğrenciyi tanımak, doğru yönlendirmek ve kendisini fark etmesini sağlamak amacıyla yaş ve sınıf düzeylerine uygun çeşitli test ve envanter uygulamaları ve öğrenci gözlemleri gerçekleştirilmekte uygulamaların sonuçları ile ilgili öğrenciye ve aileye bilgi verilmektedir. Böylece ailenin de çocuklarını doğru yönlendirmeleri için destek olunmaktadır.

Öğrenme Stili olarak ders çalışma ve öğrenme ile ilgili yaygın olan görüşün aksine değişmez kurallar yoktur. Herkesin ders çalışma kuralları farklıdır ve kendine özeldir. Bir kişinin en iyi ve en kolay öğrendiği yol onun öğrenme stilidir. Öğrenme stilimizi yani nasıl öğrendiğimizi bilirsek başarı da o oranda artar. Öğrenme stili kişilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve çalışma verimliliğini etkiler. Öğrenme stiline uygun olarak ders çalışan ve ders anlatılan kişilerin öğrenmeye yönelik ilgilerinin ve başarılarının arttığı görülmüştür. Önemli olan hiçbir öğrenme stilinin diğerinden daha iyi ya da kötü olmadığının bilinmesidir. Sadece farklı öğrenme stilleri vardır. Farklılıklarının bilincine varan ve öğrenme stillerini belirleyen kişiler farklılıklarını güçlü özellikleri olarak kullanıp bu farklılığı avantaja dönüştürebilirler.

Özel Başak Koleji’nde öğrencilerimize Kişisel Öğrenme Stillerini belirlemeye yönelik Bireyi Tanıma envanteri  uygulanır. BT envanteri sonuçları veli ve öğrencilerle bireysel olarak paylaşılır. Kariyer planlanırken öğrencilerin ilgi yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer sürecini planlamaları ve kariyer hedeflerini belirlemeleri adına çeşitli etkinlikler, uygulamalar ve görüşmeler gerçekleştirilir. Alan Seçimi ile ilgili meslek envanteri uygulanır. Meslek seçimi kişilerin yaşamları ile ilgili vermeleri gereken en önemli kararlardan biridir. Çünkü yapılan iş tüm yaşamı birebir etkiler. Meslek seçiminde en önemli nokta kişilerin kendi özellikleri, ilgileri, gelecek beklentileri ile uyumlu mesleklere yönelmeleridir. Bu yüzden meslek seçiminde kişinin kendini tanıması doğru kararı verebilmek için gereklidir. Kişilerin kariyerlerini planlarken kendini tanıma sürecinde kullanabilecekleri pek çok yöntem vardır. Ancak meslek seçimi ile ilgili oluşturulmuş olan bilimsel envanterler kişilere net bilgiler sunması açısından önemlidir. Bilimsel envanterler; kişilere kendileri ile ilgili somut sonuçlar sundukları için mesleki karar vermeyi kolaylaştırdığı gibi kişilerin kendileri hakkında vardığı kararların doğru olup olmadığını kontrol etmesini, kendini farklı bir gözle yeniden değerlendirmesini sağlar.Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve akademik süreçlerinin takibi gerçekleştirilir ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli durumlarda öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile süreç devam eder. TEOG -YGS yönlendirme ve destek çalışmalarında   TEOG YGS bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yürütülür. Ortak gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimizle çeşitli grup çalışmaları yapılır  (Motivasyon, sosyal kaygı, arkadaş ilişkileri, sınav kaygısı ile baş etme, öfke kontrolü vb.).Eğitsel, duygusal, sosyal ve mesleki bilgilendirme amacıyla (Öğrenme Stilleri Nasıl Ders Çalışmalıyız , TEOG  Üniversite Seçme Sınavı (ygs- lys) bilgilendirme vb.) öğrencilerimize çeşitli seminerler verilir.