2016- 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

BAŞVURU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BİLGİLENDİRME

KURUM TÜRÜ            DESTEK (TL) KONTENJAN
Okul Öncesi                   2.860 TL                      6000
İlkokul                             3.440 TL                    15000
Ortaokul                          4.000 TL                    15.000
Anadolu Lisesi               4.000 TL                    15.000
Temel Lise                       3.440 TL                    24.000

Toplamda 75.000 öğrenci destekten faydalanacaktır.
BAŞVURU TARİHİ :15 AĞUSTOS 2016-2 EYLÜL 2016

• Başvurular öğrencinin e-okul üzerinde kayıtlı olduğu resmi/özel okul müdürlükleri ile beraber yapılacaktır.

• İstenen belgeler okul müdürlüğünce onaylanacak ve başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecektir. Bu nedenle başvurularda öğrenci velisinin bulunma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Veliler, Eğitim Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek -12)’ yi dolduracak ve e-okul üzerinden kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinde onaylatacaklardır.
(Ek-12 formunu sizin için okulumuzda hazırladık.Okulumuza gelerek burada formunuzu doldurabilirsiniz.)
• Uluslar arası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim ve öğretim yıllarında alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgeler.
( İlgili madde ile herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. Öğrencimiz hiçbir yarışmaya katılmamış bile olsa eğitim öğretim desteğinden faydalanabilir.)
• Destek alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2016 yılı Mayıs- Haziran-Temmuz aylarından herhangi birine ait toplam gelir durumunu gösteren belge.
( İlgili maddede geçen gelir belgesini vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz. Vergi beyannamelerinın kaşeli ve ıslak imzalı olması zorunludur. İstenen tek kişinin geliri değil ailede ne kadar gelir kaynağı var ise toplamını istemektedir. Örneğin ailede anne ve baba çalışıyor ise ikisinin de gelirini gösteren belgeyi ibraz etmek zorundasınız.)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Ailenin kira geliri var ise, Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Klavuzu ekinde yer alan kira gelir taahütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
(Kira gelir taahütnamesini sizin için okulumuzda hazırladık. Okulumuza gelerek burada formunuzu doldurabilirsiniz.)
• Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeler.
(Açık öğretim veya askeri okul öğrencilerinden de öğrenim belgesi istenmektedir. Bunun dışında kalan okul türlerinden öğrenci belgesi almanıza gerek yoktur.)
• Eğitim Öğretim desteği alacak öğrencilerin anne babasının durumunu gösteren belge.
• (Anne veya baba hayatta değil ise, anne veya babadan herhangi birinin ya da ikisinin hayatta olmadığını gösteren belge. Anne ve baba ayrı ise boşandıklarına dair belge getirmesi zorunludur.)

E-okul sistemi üzerinden kayıtlı olduğunuz okula gitmeden önce yukarıdaki evrakları hazırlamanız size destek başvurusunda kolaylık sağlayacaktır.

 

13925946_946567278799186_3579678682628790690_o 13996144_946567298799184_2915680348102008636_o 13988056_946567332132514_3834720627682843135_o