VERDİĞİN SENİNDİR,

BİRİKTİRDİĞİN DEĞİL…                                               

 

…artandan değil,yetmeyenden vermektir;

Ensarlık!

Cömertlik deyince kültürümüzde Ahilik akla gelir…

Ahilikte Açık olmaları gerekenler:
1. Gönlü açık olmalı                                                        2. Kapısı açık olmalı
3. Eli açık olmalı                                                              4. Sofrası açık olmalı                                                   

 

Ahilikte Kapalı olmaları gerekenler:
1. Gözü kapalı olmalı                                                      2. Dili kapalı olmalı                                                          3. Şalvarı kapalı olmalı 

Resim2

İnsan fıtratının gecikmeyen ve değişmeyen bir kaidesi vardır.   Nerede cömertlik varsa orada cesaret de vardır…Evet… Hakiki cömertlikle hakiki cesaret, biri diğerinden asla geri kalmayan ikiz kardeşlerdir.Şayet bir cömertlik görür, cesaret göremezsen, gördüğün şeyin cömertlik olmadığını anla…O sadece, ki­bir ve gösteriş görüntülerinden boş ve aldatıcı bir görüntüdür.                                                                  Cömertlikle birlikte olmayan bir cesaret gördüğünde, bunu böylece bil ki, o bir cesaret değil, hiddet ve hafiflikle yapılan hareketlerden birisidir…

 

Halid Bin Velid:

-Ölümü savaştaymış gibi ayakta karşılayacağım.

-Öldüğüm zaman atımı, muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz.

-Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim.

-Mezarımı bu kılıcımla kazınız.

-Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır dedi ve yatağına düşüp Kelime i şahadet getirerek vefat etti.

İslam maneviyatında üç katman iç içedir…

Gerçeklik,iyilik ve güzellik…

Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden sakının…

 “Cennet, cömertler yurdudur”

 

Bilgelik-cesaret-ölçülülük ve hakseverlik erdemleri de insanın yapmak zorunda olduğu şeyi yani yaşamayı iyi yapmasını sağlar…

 

.TEVBE 105- Ve de ki:                    “Durmadan bir şeyler yapın; yaptıklarınızı Allah da, Peygamber’i de müminler de görecektir. Sonunda, gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve O size yapmış olduklarınızı haber verecek.”

İsra 29– Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin!

(Açıklama:Cimrilik de savurganlık da aşırılıktır, bu sebeple haramdır. İkisinin ortası cömertliktir. Ahlâk ki­taplarında savurganlık ifrat, cimrilik tefrit olarak nitelenir. İfrat, aklın ve dinin uy­gun gördüğü ölçünün ilerisinde veya uygun bulmadığı yollarda harcamayı; tefritde gerekli yerlere gerektiği ölçüde harcamaktan kaçınmayı ifade eder. İsraf da cimrilik de erdemsizlikler arasında sayılır. İkisinin ortası (itidal, vasat) ise cömertliktir.)

LEYL SURESİ-                                     5, 6, 7. Artık, kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlar, (onda ba­şarılı kılarız.)

8, 9, 10, 11. Kim cimrilik edip vermez, kendini zengin sayıp (hakka boyun eğmez), en güzeli de yalan­larsa, biz de onu en zora hazırlarız. Kim yuvarlandığı zaman malı kendisine fayda verir.

17.Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (Ateşten)uzak dururlar…

 

Tevbe75. Yine onlardan kimi de Allah’a  şöyle ahdetmişlerdi:                               “Eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse biz de elbette zekâtı veririz ve kesinlikle salihlerden oluruz.” diye söz vermişlerdi.                                    Tevbe 76. Ne zaman ki, Allah lutfedip onlara ihsanda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı.               Tevbe 77. Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için,                      O da bu yaptıklarının sonucunu kıyamet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münafıklığa çevirdi.

CÖMERTLİK MEYVESİ

Bağışta bulun.

İnsanoğlu bağışla,hayvan tuzakla avlanır.

Düşmanlarının boynunu kılıcın kesmeyeceği bir kementle ,                                                       lütuf kemendiyle bağla.

İyilik ve ihsan gören düşmandan zarar gelmez.

Kötülük yapma.                                            Dostundan bile kötülük görebilirsin              bu yüzden.

Kötü tohumdan iyi meyve alınmaz.

Sevdiğine kötü davranırsan                                  senin yüzünü bile görmek istemez.

Düşmanı dost yapmak istiyorsan ,                     ona iyilik elini uzat.

BOSTAN VE GÜLİSTANDAN…

 

SANMA ŞAHIM     HERKESİ SEN           SADIKANE         YAR OLUR,

HERKESİ SEN     DOSTMU SANDIN    BELKİ OL       AĞYAR OLUR,

SADIKANE         BELKİ OL               ÂLEMDE BİR    SERDAR OLUR,

YAR OLUR       AĞYAR OLUR     SERDAR OLUR        DİLDAR OLUR.

YAVUZ SULTAN SELİM

Bir Hikâye

(Bazıları, Herkes, Birisi, Hiç kimse)

Çok Önemli Bir İş vardı.

Herkes, Bazılarının Bunu yapacağından Emindi.

Birisi Yapabilirdi.

Ama Hiç Kimse Yapmadı.

Bazıları Buna Çok Sinirlendi.

Çünkü Bu Herkesin İşiydi.

Herkes de Birisinin Yapacağını            Düşünmüştü.

Ama

Hiç kimse Herkesin

Bunu Yapamayacağını                               Sezememişti.

Bu Hikâye;

Birisinin Yapacağı İşi

Hiç kimse Yapmayınca

Herkesin Bazılarını Suçlamasıyla          Sona Erdi.

’’İçinizde hiç biriniz, kendisi için arzu ettiğini           kardeşi için de istemediği müddetçe                       mümin değildir…’’